Yiping Zhang / Harvard Business School Class of 2023